Våra kaffebönors ursprung 

Världens bästa kaffe anses vara odlad i olika regioner runt om i världen, men Etiopien är en av de mest kända kaffeodlingsregionerna som ofta framhävs för att producera exceptionella kaffesorter. Etiopien anses dessutom vara kaffets ursprungsland och erbjuder enastående kaffesorter med unika smakprofiler, inklusive blommiga och fruktiga toner. Anledningarna till att kaffe från Etiopen är kaffets diamant  är dock många fler än så. Läs mer om de främsta kaffeodlingsregionerna Yirgacheffe och Guji som våra kaffebönor kommer ifrån. 

Vi fokuserar på att importera högkvalitativa tvättade och naturliga kaffesorter från Gedeb Yirgacheffe och Uraga, Guji-regionen, samtidigt som vi främjar ett hållbart partnerskap med bönderna. Genom att enbart bearbeta och förbereda högkvalitativa kaffesorter strävar vi efter att bygga förtroende för kaffe som verkligen är av premiumkvalitet.

De finaste kaffesorterna uppnås inte av en slump, utan genom perfekt utförd bearbetning som börjar med noggrann urval av mogna kaffekörsbär, försiktig bearbetning och engagemang från dedikerade individer.

För att uppnå detta så samarbetar vi på AfricanCoffeeImporter med passionerade kaffebönder och kaffespecialister som konsekvent säkerställer att högsta kvalitet upprätthålls. Med ett team av experter inom kaffebearbetning strävar vi efter att importera de bästa tvättade och naturliga kaffesorterna.

Om kaffebönorna har en alltför hög fuktighetsnivå finns risk för mögelbildning, jäsning och överfermentering. Tvättat kaffe har ofta högre fuktighetsinnehåll än obearbetat kaffe, på grund av den använda bearbetningstekniken, vilket innebär att det även avger mer vattenånga och därmed är mer mottagligt för fukt.

Fuktrelaterade skador (ångskador, skador från färskt eller salt vatten) visar sig vanligtvis först flera dagar efter att bönan har kommit i kontakt med vatten, genom en unken lukt och synliga förändringar på bönorna. Exponering för fuktighet (överdriven luftfuktighet, regn, svett) gör att bönorna blir vita och ibland efterföljande svarta, mögliga och svullna. En relativt lång period av exponering för fuktighet resulterar i en unken/rutten lukt.

Vårt team i Etiopen och Sverige utför varje uppgift med precision, planering och dedikation för att konsekvent leverera det bästa kaffet som Guji och Yirgacheffe har att erbjuda. Vi har ett team av kaffespecialister på plats med bevisade färdigheter inom efterbehandling och kaffet exporteras rätt i tid.
Vi strävar efter att säkerställa att varje steg i processen utförs med omsorg och expertis. Genom att ha kaffespecialister på plats kan vi säkerställa att kaffet bearbetas på bästa möjliga sätt för att behålla dess kvalitet och smak. Vi är stolta över att vara en del av processen som tar fram enastående kaffeupplevelser för kaffeälskare över hela världen.

En skillnad.

Genom att samarbeta med AfricanCoffeeImporter gör du en verklig skillnad för de samhällen som vi för närvarande arbetar med. Det är avgörande att de gemensamma åtagandena från våra kaffeköpare omsätts i livsförändrande effekter som de etiopiska samhällena vill se.
Vår erfarenhet visar att genom att profilera mikrokaffeodlingsområden för att samla mogna röda bär och bearbeta de i en våtmaskinsindustri, på så vi kan vi erbjuda våra kunder möjligheten att upprepat njuta av smakerna från dessa områdens specialkaffe på ett konsekvent sätt. För att uppmuntra bönderna betalas även ett pris utifrån statens riktlinjer.
Vårt fokus ligger på att erbjuda fullständig transparens samt upprätthålla långvariga relationer med våra samarbetspartners och bönderna i Etiopen.

 En liten inblick i vardagen hos kaffebönderna på en av stationerna där bönorna torkas naturligt: